Paradisets Vardag
Historien och berättelser kring ett torp på Ornö
* * *

Fängslande och vackert om det gamla skärgårdslivet!

Paradisets vardag, historien och berättelser kring ett torp på Ornö ger en 
förnyad och levande bild av skärgårdshistorien och har nyligen givits ut på 
Bokförlaget Näset. 

"Med skräcken i kölvattnet och svetten drypande under sina tjocka, svarta kyrkokläder ror Kerstin och Pehr Mattsson i sommarhettan med långa, kraftiga årtag förbi Stora Korpskär på Ornös östra sida. Lamslagna av rädsla vet de bara inte hur snabbt de måste hem till Näset. För en stund sedan lämnade de det lilla träkapellet …och sprang uppskrämda nedför stigen till Kyrkviken". 

Predikanten Gabriel Johannes Wollrats ångestfyllda upplysning om den ryska attacken mot 

Omslag: Paradisets Vardag
Författare Claes Melin svenska kusten 1719 inleder denna dokumenterade 
skildring av vårt gamla skärgårdsliv och som därefter 
sträcker sig 250 år fram. 

I en rikt illustrerad berättelse följs under denna långa tidsrymd med alla sina, stundvis häpnadsväckande, livsöden de personer som verkat och levt på ett arrendetorp på Ornö. 
En levande bild av utvecklingen i skärgården. 

Samspelet mellan torpet och adelssäteriet Sundby är också fängslande. Läsaren får en inblick i dess ägarfamiljer allt från det Fredrik I på 1720-talet spelade hasard med amiralen Taube och förlustade sig med dennes dotter till ätten Stenbocks händelserika historia från 1800-talets mitt. 
Och visst stiger Hemsöbornas pastor Nordström fram 
i sin verkliga skepnad. 


Claes Melins familj har arrenderat Näset sedan 1963 då den siste fiskarfamiljen lämnade torpet. Av alla de 
skiftande, ibland fabulösa händelser som han insupit från arkiv, intervjuer och möten med nutida ättlingar 
samt åldrande öbor, har han flätat samman en såväl spännande som underhållande historisk skildring. 
I inledningskapitlet får läsaren dessutom en detaljerad inblick i det gamla skärgårdslivets livsvillkor. 

- Boken är utgiven med stöd av: 
- Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs 
- fond för svensk kultur.
- Kungliga Patriotiska Sällskapet.
- Skärgårdsstiftelsen.

Göran Dyhléns vackra formgivning med ca nittio autentiska s.v. bilder förstärker oförfalskat stämningen från 
en slitsam epok med stark vardagsgemenskap och långt från den burleska framtoning den inte sällan fått.

Paradisets Vardag har fått ett uppskattat mottagande vilket förlaget ödmjukt har noterat och glatt sig åt.


Bokens titel: Paradisets Vardag. 
Historien och berättelser kring ett torp på Ornö
Författare: 
Form: 
Format: 
Sidor: 
ISBN: 
Förlag: 
Hemsida: 
Pris: 
Claes Melin
Göran Dyhlén
160 x 240 mm
224
978-91-633-5711-4
Bokförlaget Näset
www.forlagetnaset.se
250 kr. inkl. frakt

 

Bilder på fyra sidor ur boken: Paradisets Vardag

Bokförlaget Näset
www.forlagetnaset.se / info@forlagetnaset.se